0943.77.66.99
Trả trước, vào tên chínk chủ giá 3.5tr
Giá chuẩn, chỉ nhận chốt
Mình ở Hà Nội, giao dịch toàn quốc