Thanh lý gà Tân châu nhạn, 4,5 tháng : 150k con
1 trống TC nọc nhạn + 2 mái : 1 triệu
1 trống chuối tuyết nọc + 2 mái : 1 triệu 500
1 trống chuối tuyết 5 tháng + 4 mái : 2 triệu 200
serama tuỳ con : từ 300k - 600k
thanh lý luôn chuồng 5X5 tấc : có 6 chuồng : 50k chuồng
chuồng 6 tấc : có 2 chuồng : 60k chuồng
chuồng 1m2 : 2 chuồng : 100k chuồng
anh em quan tâm call nhé !!
liên lạc: Minh 0907042902 ( gò vấp)
chúc anh em ngày vui vẻ !