Có call có fixxx


0967 9999 62 - 1.6tr
0967939993 - 1.6tr

Sim nguyên kít full time nhé!