tình hình là mình có 1 con dóm, dang lên gióng c?n bán ho?c d?i chó phú qu?c du?i 2 tháng.
giá em dóm ra di là 3tr5. ai c?n thì liên hệ 0919199222 (minh 25t)