0939.92.3333
14t
094.543.0000
4t

Sim Đã off AE Báo Khách Nhé !
LH : 0934.959595