Bán 2 sim nguyên kít

0979.52.8686
0979.03.8686


Giá giao lưu thôi


Thanks!!!