Dư 3 cái modem và 2 cái hup 8 port , bán rẽ mỗi em 50 ngàn lấy hết 150 ngàn đang xài tốt .
http://www.laptopviet.com/108900-mod...link-520t.html
http://www.dlink.com.sg/products/?idproduct=294
http://www.canhtoan.com/?mod=product...etail&pid=1600
AI CẦN LIÊN HỆ 0904131299 VIỆT . CÁM ƠN