Lựa Đc Trong Đống 1k Sim

0964.238.789 -990k
0964414144 -1.3tr

Lấy Cả 2 Sim
1.9tr.
Tất Cả Nguyên Kít Full Time

Liên Hệ Chữ Ký: