ms1;điều vàng 9l8 chân trắng 8 mống den 2 hàng trơn đặc gà.nạp lùa,bao miệng lông từ a đến z nha ae.


ms2;xanh điều 1kg đặc gà 2hang2 trơn .nạp lùa tốc độ.đá chân cực lớn.lông lưng đá suốc nha ae.


ms3;gà chuối 9l5cao ráo pin gà,chân trắng 2 hàng trơn .e nầy chạy dạt ,tránh né rồi cập vô lùa liên tục rồi chạy ra.


GÀ HIỆN ĐANG Ở BẾN TRE .AE ĐẾN XEM ,XỔ THOẢI MÁI.CÓ SÍP.BAO GÀ ZIN,PO ĐÁ NHƯ MÌNH ĐÃ NÓI.