SIÊU THỊ LAPTOP GIA HUY


458 Nguyễn Thị Minh Khai
Website : laptopgiahuy.com
Tell: (08)39381220 Ext : 23

HP Pavilion 14-B017 SLEEKBOOK14.390.000 VNĐ

Dell Audi A5-N5720-7188SD16.190.000 VNĐ

Dell Audi A5-N5720-5168SD13.250.000 VNĐ

Dell Inspiron N3520-G516W813.190.000 VNĐ

Dell Audi A4 N5423 BMW Z4 (5326W8)13.590.000 VNĐ

SamSung Galaxy Tab2 -P5113-16GB WiFi6.950.000 VNĐ

SamSung Galaxy Tab2 -P3113- 8GB WiFi4.950.000 VNĐ

Dell Inspiron N7420SE-NCHGC15.990.000 VNĐ

Sony SVE14 A1HFXBCall

Apple iPad2 32GB WIFI+3G12.690.000 VNĐ

Sony SVE14 11CFXW14.190.000 VNĐ

Apple iPad2 64GB WIFI+3G14.290.000 VNĐ

Asus Nexus 7 32GB WiFi6.250.000 VNĐ

Asus Google NEXUS 7-1B16 16G Wifi4.990.000 VNĐ

Sony SVS15 125CVB26.490.000 VNĐ

Dell AUDI A4 BMW Z4-6001SLV15.750.000 VNĐ

Sony SVT13 124CXS Màn hình cảm ứng19.690.000 VNĐ

Asus UX32A-DB5117.600.000 VNĐ

ASUS X501A TH319.990.000 VNĐ

Acer V5-431-(M2SSV.004)7.050.000 VNĐ

Apple iPhone 4S 64GB (Quốc tế)(New 95)13.400.000 VNĐ

Apple iPhone 4S 32GB (Quốc tế) (New 95)12.750.000 VNĐ

Apple iPhone 4S 16GB (Quốc tế) (New95)11.690.000 VNĐ

ASUS K45VD-VX030/VX031143.990.000 VNĐ

ASUS K45A VX02512.890.000 VNĐ

ASUS K45A VX02412.790.000 VNĐ

ASUS K45A VX04012.999.000 VNĐ

ASUS K45A-VX120/VX12110.890.000 VNĐ

ASUS K45A VX1999.790.000 VNĐ

ASUS K45A-VX058/VX06310.590.000 VNĐ

ASUS X501A XX225/XX2269.490.000 VNĐ

Asus X45C-VX0139.190.000 VNĐ

ASUS X501A XX2319.300.000 VNĐ

ASUS X501A XX2298.090.000 VNĐ

Asus X45A VX0358.690.000 VNĐ

ASUS X401A WX281/WX282/WX2847.690.000 VNĐ

ASUS X401A WX277/WX278/WX2806.990.000 VNĐ

ASUS X301A RX154/RX1557.690.000 VNĐ

ASUS X301A RX152/RX1536.990.000 VNĐ

ASUS X202E CT142H/CT143H11.990.000 VNĐ

ASUS X202E CT141H/CT140H8.990.000 VNĐ

ASUS X201E KX054D/KX056D6.990.000 VNĐ

ASUS K46CA-WX015R16.990.000 VNĐ

ASUS S46CM WX053R16.550.000 VNĐ

ASUS S405CA RH5116.490.000 VNĐ

Asus K55A-SX14411.590.000 VNĐ

Asus K55A-SX4969.990.000 VNĐ

ASUS K55VD-SX18311.950.000 VNĐ

ASUS K55VD-SX26714.890.000 VNĐ

Asus K55VJ SX00116.390.000 VNĐ