Đang Học o Sai GOn Có Thằng Bạn Thich Giống Gà Này Nhờ Mình Mua Dùm 1 Cặp Hoặc 1 Trống 2 Mái
Anh Em Nào Có Chia Cho Mình Nha (Rặc Nha Anh Em)
Gà 3 Tháng Tới 5 Tháng
Cal :01216955569 (Nguyễn)
Anh Em Để Hinh Trên Top Hoặc inbox Và Số ĐT Liên Lạc Minh Liên Hệ Lại Nếu Đươc
Tra Le Anh Em 100%
Chúc ANh Em Luôn Đông Khách