Tình hình là mình đi nước ngoài có mang về 1 số nước hoa muốn nhượng lại cho ACE nào có nhu cầu. Hàng xách tay Canada nha ACE
***Versace Man 100ml: 2tr

***Hypnotic poison Dior 100ml: 2tr

***BLV 50ml: 1tr4

***Dior Addict 200ml: 1tr5

***BLV 50ml: 1tr8

Thanks ACE đã xem tin.
Liện hệ:
Cell: 01228817066
Đăng (mình 5x cho dễ xưng hô)