Nguyên đai, nguyên kiên, nguyên kít. Bác nào múc 0965 866 866 + 0967 866 866 = 46 triệu cả cặp alo em: 0932 32 33 34. ym: tungnet83