thanh lý Sim O96475 8668 Gia 2tr . O9640 86686 Giá 2t Tất Cả Đều Nguyên Kit fun Time .
Giá Thanh Lý nên ko fix nữa .