(giá trên em thanh lí giá lỗ ae vui lòng KMC)
-)v-)v-)v-)v-)v
Lô 1: 13 sim * 75k/sim = 975k
(sim nguyên kít gói card 65)

01266.368.111
01268.61.6111
01214.988.222
01268.616.222
01283.818.222
012288.59.333
01283.818.333
012.6543.0666
01214.988.666
012.6543210.2
012.8686.1515
01285.4444.22
01285.4444.55

>->->->->-
Lô 2: 8 sim * 75k/sim = 600k (sim nguyên kít gói card 65)

0127.96.96.555
01279.968.668
01279.968.868
0127.96.96.668
01279.63.69.69
0127.96.96.966
01279.96.95.95
01279.96.89.89

Liên hệ chữ kí....................