Bán 1 cái LCD 17" vuông LG 1753

Hàng sáng đẹp không bầm, sọc, điểm chết
Nguyên zin chưa sửa chữa, bao test 1 tuần
Giá fixed 1.000.000 đồng