Cần ra đi 2 em iP 5 16Gb Quốc tế màu đen và trắng, mới 100% giá 13tr3
Thêm 1 em iP 5 32Gb Quốc tế màu đen, mới 100% giá 14tr8
Liên hệ: 0909168179 - A. Minh