Vừa về vài cây Iphone 4 quốc tế mã LL
Trắng đen có đủ.Máy đẹp leng keng 99.99%.
Bao zin 100%.
Giá bán 6.500.000 máy đen (PK cáp +sạc) bảo hành 3 tháng 1 đổi 1
6.800.000 máy trắng (PK cáp +sạc) bảo hành 3 tháng 1 đổi 1.
Làm ăn uy tín có sao nói vậy
Liên hệ 0903377432.
Địa chỉ 964/22 Nguyễn Văn Quá,P. Đông Hưng Thuận,Q.12