sim nguyên kit. liên hệ: sms 0989863666

0976.410.410=4tr.