thằng này lừa đảo,liên hệ nó thì nó hỏi đi mấy người,nói đi 2 người là hẹn chỗ khác ko dám lòi cái mặt ra,sợ 2 người khó gạt đây mà....