Như tiêu đề, mình cần gấp em 097*333, giá thợ thuyền! ở Thanh Hóa or Hà Nội! SMS 0984496999