chào ae nay mình lên vài e nửa ae xem họp nhãnthì alo mình nha.gà hiện ở bến tre.
ms1;khét sửa 1k130g hơi liền gà chân trắng 2 hàng trơn vải mỏng.canh chặn .đá chân lớn ,miệng lông tốt.
giá bán;1.200k

ms2;khét vàng 1k cao ráo đẹp gà.chân thao 2 hàng trơn.canh nạp .po lớn miệng lông tốt.
giá bán ;1.000k

ms3;chuối lửa 1k100g nạp lùa.bao miệng lông tốt.zin chưa dọn lông.
giá bán;800k