[Bán Canon 7D ]
* Tình trạng máy :
- Full box
- Mới 99%
- Bảo hành đến tháng 11 / 2014
- Test shot 9800

* Giá bán : 18.000.000 VND .
Anh em nào quan tâm thì liện hệ em qua số đt 0903837366TUA_0035 của TuanFoto_CaptureMoment, trên Flickr

TUA_0037 của TuanFoto_CaptureMoment, trên Flickr

TUA_0048 của TuanFoto_CaptureMoment, trên Flickr