---------Shop Gia Bao-------
Chuyen Quan Ao Tre Em Xuat Khau - Xuong San Xuat Hang Vietnam Xuat Khau Gia ca thuong luong lay so luong nhieu gom cac nhan hieu Cảrter/ Gap/ Polo/ Levis/ Tommy hoac di bo lai cho cac shop
Dia Chi Lien He : 74/ 6, My Hoa 1, Trung Chanh, Hoc Mon, HCM Gan cho Dau Moi Hoc Mon Lien He : Ms Lien : 090.7102.746


Ms 1

MS 2

MS 3 :

MS 4:

MS 5 :

MS 6 :

MS 7:

MS 8 :

MS 9:
MS 10:

MS 11 :

MS 12:

MS 13 :
MS 14
MS 16
MS 17

MS 18
MS 19