Như tiêu đề - Hàng dư ra nên đem bán
Máy chưa bao giờ sửa chữa từ lúc mua - Xước viền nhựa đôi chút - Khung nhôm không trầy trụa - Phụ kiện theo máy

FW:
5.1.1