Gà tre điều chân đen 2 hàng trơn nặng 8L tướng cao như người mẫu gà 12 tháng
lói đá canh chận đá chân sâu,chưa xuống lông zin 100%
Hình em nó.450K


AE Nào có nhu cầu thì LH;0908607517 Nhà gần bẹnh viện Q12 ĐTCH 21