[B][SIZE=3][COLOR=#008000]CÔNG TY QUÀ TẶNG MỸ NGHỆ VIỆT
Họ tên : Ngô Thương
Mobile : 0927 115 375
Tell : 04 66 75 14 13 -04 33 60 2345 – 04 66 866 999
Y!M : quatangdoingoai02
Skype : ngothuong1808
Email : [/COLOR][EMAIL="quatangdoingoai@gmail.com"][COLOR=#008000]quatangdoingoai02@gmail.com[/COLOR][/EMAIL][/SIZE][/B][B][B][IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/05/23/504819/201305145104_16.jpg[/IMG] [IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/05/23/504819/201305145121_13.jpg[/IMG]

[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/05/23/504819/201305145118_14.jpg[/IMG] [IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/05/23/504819/201305145111_15.jpg[/IMG]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/05/23/504819/201305145121_13.jpg[/IMG][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/03/27/467729/201203211538_30.jpg[/IMG]
[COLOR=#ff6600][U][COLOR=#008000][EMAIL="quatangdoingoai@gmail.com"][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/03/27/467729/201203211516_29.jpg[/IMG][/EMAIL][/COLOR][/U][/COLOR][EMAIL="quatangdoingoai@gmail.com"][COLOR=#ff6600][U][COLOR=#008000][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/03/27/467729/201203211615_32.jpg[/IMG][/COLOR][/U][/COLOR][/EMAIL]
[COLOR=#008000][FONT=times new roman][COLOR=#ff6600][U][COLOR=#ff6600][U][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/03/27/467729/201203211645_34.jpg[/IMG][EMAIL="quatangdoingoai@gmail.com"][COLOR=#008000][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/03/27/467729/201203211557_31.jpg[/IMG][/COLOR][/EMAIL]
[EMAIL="quatangdoingoai@gmail.com"][COLOR=#008000][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/03/27/467729/201203211712_36.jpg[/IMG][/COLOR][/EMAIL][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/03/27/467729/201203211633_33.jpg[/IMG][/U][/COLOR]
[COLOR=#008000][EMAIL="quatangdoingoai@gmail.com"][COLOR=#008000][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/03/27/467729/201203211738_38.jpg[/IMG][/COLOR][/EMAIL][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/03/27/467729/201203211700_35.jpg[/IMG][/COLOR]
[COLOR=#008000][FONT=times new roman] [IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/23/504819/201109092151_23.jpg[/IMG] [IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/23/504819/201109092158_22.jpg[/IMG][/FONT]
[FONT=times new roman][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/23/504819/201109092141_25.jpg[/IMG] [IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/23/504819/201109092146_24.jpg[/IMG][/FONT]
[FONT=times new roman][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/23/504819/201109092128_28.jpg[/IMG] [IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/23/504819/201109092133_27.jpg[/IMG][/FONT]
[FONT=times new roman][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/22/504819/201109144628_20.jpg[/IMG] [IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/22/504819/201109144633_21.jpg[/IMG][/FONT]
[FONT=times new roman][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/22/504819/201109144622_19.jpg[/IMG] [IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/22/504819/201109144553_17.jpg[/IMG][/FONT]
[FONT=times new roman][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/22/504819/201109144548_16.jpg[/IMG] [IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/22/504819/201109144536_15.jpg[/IMG][/FONT]
[FONT=times new roman][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/22/504819/201109144517_14.jpg[/IMG] [IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/22/504819/201109144505_13.jpg[/IMG][/FONT]
[FONT=times new roman][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/22/504819/201109144501_12.jpg[/IMG] [IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/22/504819/201109144448_11.jpg[/IMG][/FONT]
[FONT=times new roman][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/22/504819/201109144428_10.jpg[/IMG] [IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/22/504819/201109144421_9.jpg[/IMG][/FONT]
[FONT=times new roman][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/22/504819/201109144413_8.jpg[/IMG] [IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/22/504819/201109144405_7.jpg[/IMG][/FONT]
[FONT=times new roman][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/22/504819/201109144401_6.jpg[/IMG] [IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/22/504819/201109144358_5.jpg[/IMG][/FONT]
[FONT=times new roman][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/22/504819/201109144353_4.jpg[/IMG] [IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/22/504819/201109144349_3.jpg[/IMG][/FONT]
[FONT=times new roman][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/22/504819/201109144345_2.jpg[/IMG] [IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/22/504819/201109144340_1.jpg[/IMG][COLOR=#008000][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/23/504819/201109092151_23.jpg[/IMG][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/23/504819/201109092158_22.jpg[/IMG][/COLOR][COLOR=#008000][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/23/504819/201109092141_25.jpg[/IMG][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/23/504819/201109092146_24.jpg[/IMG][/COLOR][COLOR=#008000][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/23/504819/201109092128_28.jpg[/IMG][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/23/504819/201109092133_27.jpg[/IMG][/COLOR][COLOR=#008000][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/22/504819/201109144628_20.jpg[/IMG][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/22/504819/201109144633_21.jpg[/IMG][/COLOR][COLOR=#008000][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/22/504819/201109144622_19.jpg[/IMG][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/22/504819/201109144553_17.jpg[/IMG][/COLOR][COLOR=#008000][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/22/504819/201109144536_15.jpg[/IMG][/COLOR][COLOR=#008000][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/22/504819/201109144505_13.jpg[/IMG][/COLOR][COLOR=#008000][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/22/504819/201109144358_5.jpg[/IMG][/COLOR][COLOR=#008000][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/22/504819/201109144353_4.jpg[/IMG][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/22/504819/201109144349_3.jpg[/IMG][/COLOR][COLOR=#008000][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/22/504819/201109144340_1.jpg[/IMG][/COLOR][/FONT][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/03/27/467729/201203211729_37.jpg[/IMG][/COLOR][/U][/COLOR][/FONT][/COLOR][/B][/B]

[FONT=times new roman][COLOR=#008000]Công ty Quà tặng Mỹ nghệ Việt chuyên sản xuất và gia công các loại quà tặng quảng cáo:
- sản xuất đồng hồ treo tường
- sản xuất đồng hồ để bàn
- nhận in logo công ty trên đồng hồ
- cung cấp đồng hồ các loại
- sản xuất huy chương
- sản xuất chặn giấy pha lê
- sản xuất cúp pha lê
- sản xuất lọ hoa pha lê, lọ hoa thủy tinh
- Huy hiệu đồng ăn mòn đổ màu
- Biển tên công ty
- Huy hiệu dập nổi
- Huy hiệu mạ vàng, mạ bạc, mạ kẽm
- Huy hiệu mica, huy hiệu nhựa dẻo
- Huy hiệu in offset
- Sản xuất,cung cấp sản phẩm: huy hiệu, Biểu trưng, kỷ niệm chương.
- Quà tặng pha lê, cúp pha lê, kỷ niệm chương pha lê, chặn giấy pha lê, đồng hồ pha lê
- cung cấp lọ hoa thủy tinh, lọ hoa pha lê, in khắc logo trên lọ hoa.
- sản xuất đĩa đồng, đĩa đồng ăn mòn, đĩa đồng đúc, đĩa đồng đúc logo công ty,
- sản xuất cúp, cúp đồng, cúp kỷ niệm, cúp xoay
- nhận cung cấp bút bi, in logo công ty trên bút bi, bút khuyến mại, bút ký
- sản xuất hộp đựng card visit, hộp đựng danh thiếp, hộp đựng name card
- Sản xuất, in ấn, cung cấp các loại bút quà tặng, bút quảng cáo[/COLOR]
- Cung cấp các sản phẩm Quà tặng ngoại giao cac cấp cho các Hội nghị, Hội thảo, đón nhận huân huy chương, kỷ nịêm….[/FONT]
- Thiết kế sáng tạo logo, biểu trưng, biểu tượng, các mẫu quà tặng mới.
[COLOR=#008000]Chúng tôi chuyên thiết kế và làm theo yêu cầu của Quý khách hàng
Quý đơn vị có nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:[/COLOR]

CÔNG TY QUÀ TẶNG MỸ NGHỆ VIỆT
Họ tên : Ngô Thương
Mobile : 0927 115 375- 0923 000 628
Tell : 04 66 75 14 13 -04 33 60 2345 – 04 66 866 999
Y!M : quatangdoingoai02
Skype : ngothuong1808
Email : [EMAIL="quatangdoingoai@gmail.com"]quatangdoingoai02@gmail.com[/EMAIL]
http//cungcapquatang.com - wwwv.vfavietnam.com
Website: [URL="http://raovat68.net/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.quatangdoingoai.com%2F%20TEXT-DECORATION:%20underline"]http://www.quatangdoingoai.com[/URL]-[URL="http://raovat68.net/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.vfagift.com%2F%20TEXT-DECORATION:%20underline"]www.vfagift.com[/URL]
Website: [URL="http://raovat68.net/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.quatangdoingoai.com%2F"]http://www.quatangdoingoai.com[/URL] - [URL="http://raovat68.net/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.vfagift.com%2F"]www.vfagift.com[/URL]