0904.895.895
0932.397.397
0932.287.287
0936.11.3979
090.656.3979
đồng giá 4t/sim


0933.41.6868 giá 9t
0934.52.7979 giá 7t2
0939.03.5555 giá 18t,tk chính 2t
đã kích bao sang tên


0128.55.00000 giá 2t1
sim mới 100%