Mình cần cho ra đi 1 em gà trống Asil rặc . Gà được hơn 7 tháng , nặng 9 lạng.
Gà rất sung , đã gáy rành.
Giá cho ra đi của em nó là 1triệu7 . Có fix nhiệt tình cho anh em tới xem
Mình buôn bán tại nhà nên anh em cứ yên tâm . Liên hệ 0918303911 gặp anh Duy
Và đây là hình em nó