Bán nhanh mấy em mi hót.
1, Chim chim con 2 mùa gốc Nghệ An ,mắt đẹp nết dữ,giọng luyến láy,hót xòe vừa phải,không chút tật lỗi.
giá : 2tr5
Clip :

2, Chim mùa 2,chim già rừng, mắt đẹp nết dữ,giọng luyến láy,hót xòe vừa phải,không chút tật lỗi.
giá : 2tr3
Clip :