cần nhập lô 668 686 868 886 và năm sinh 1991 1990 1989 1993 1995 ae có LH 0967681234 số lượng k giới hạn