[SIZE=5][FONT='times new roman'][B][U][COLOR=#0000ff][B]Thông tin liên hệ: CÔNG TY QUÀ TẶNG MỸ NGHỆ VIỆT[/B][/COLOR]
[B]Họ tên : Thanh Hường[/B]
[COLOR=#ff8c00][B]Yahoo: quatangmyngheviet01[/B][/COLOR]
[COLOR=#008000][FONT='times new roman'][B][/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#800080][B]Mobile : 016789.44.999 - 0988.088.567[/B][/COLOR][/U][/B][/FONT][COLOR=#008000][FONT='times new roman'][B][U]
[B]Tel: [/B][B]04.3360.2345 – 046 6751413[/B][/U][/B][/FONT][/COLOR][FONT='times new roman'][COLOR=#ff0000][B][U]
[B]Email: [/B] [B]quatangmyngheviet01@gmail.com[/B]
[B]Website:[/B][B] [URL="http://raovat68.net/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.quatangdoingoai.com%2F%20TEXT-DECORATION:%20underline"]http://www.quatangdoingoai.com[/URL][/B]
[B][URL="http://cungcapquatang.com/"]http://cungcapquatang.com[/URL], [URL="http://www.vfavietnam.com/"]http://www.vfavietnam.com[/URL] [URL="http://www.vfagift.vn/"]http://www.vfagift.vn[/URL][/B]
[/U][/B][/COLOR][/FONT][COLOR=#008000][FONT=Arial][/FONT][/COLOR][/SIZE][COLOR=#008000][FONT=Arial][SIZE=5][URL="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/04/12/467729/201204191625_27.jpg"][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/04/12/467729/201204191625_27.jpg[/IMG][/URL][/SIZE][/FONT][/COLOR][SIZE=5][COLOR=#008000][FONT=Arial][/FONT][/COLOR][/SIZE][COLOR=#008000][FONT=Arial][SIZE=5][URL="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/04/12/467729/201204191629_29.jpg"][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/04/12/467729/201204191629_29.jpg[/IMG][/URL][/SIZE][/FONT][/COLOR][SIZE=5]
[COLOR=#008000][FONT=Arial][/FONT][/COLOR][/SIZE][COLOR=#008000][FONT=Arial][SIZE=5][URL="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/04/12/467729/201204191618_25.jpg"][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/04/12/467729/201204191618_25.jpg[/IMG][/URL][/SIZE][/FONT][/COLOR][SIZE=5][COLOR=#008000][FONT=Arial][/FONT][/COLOR][/SIZE][COLOR=#008000][FONT=Arial][SIZE=5][URL="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/04/12/467729/201204191612_24.jpg"][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/04/12/467729/201204191612_24.jpg[/IMG][/URL][/SIZE][/FONT][/COLOR][SIZE=5]
[COLOR=#008000][FONT=Arial][/FONT][/COLOR][/SIZE][COLOR=#008000][FONT=Arial][SIZE=5][URL="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/04/12/467729/201204191607_23.jpg"][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/04/12/467729/201204191607_23.jpg[/IMG][/URL][/SIZE][/FONT][/COLOR][SIZE=5][COLOR=#008000][FONT=Arial][/FONT][/COLOR][/SIZE][COLOR=#008000][FONT=Arial][SIZE=5][URL="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/04/12/467729/201204191601_22.jpg"][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/04/12/467729/201204191601_22.jpg[/IMG][/URL][/SIZE][/FONT][/COLOR][SIZE=5]
[COLOR=#008000][FONT=Arial][/FONT][/COLOR][/SIZE][COLOR=#008000][FONT=Arial][SIZE=5][URL="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/04/12/467729/201204191553_18.jpg"][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/04/12/467729/201204191553_18.jpg[/IMG][/URL][/SIZE][/FONT][/COLOR][SIZE=5][COLOR=#008000][FONT=Arial][/FONT][/COLOR][/SIZE][COLOR=#008000][FONT=Arial][SIZE=5][URL="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/04/12/467729/201204191549_17.jpg"][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/04/12/467729/201204191549_17.jpg[/IMG][/URL][/SIZE][/FONT][/COLOR][SIZE=5]
[COLOR=#008000][FONT=Arial][/FONT][/COLOR][/SIZE][COLOR=#008000][FONT=Arial][SIZE=5][URL="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/04/12/467729/201204191541_14.jpg"][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/04/12/467729/201204191541_14.jpg[/IMG][/URL][/SIZE][/FONT][/COLOR][SIZE=5][COLOR=#008000][FONT=Arial][/FONT][/COLOR][/SIZE][COLOR=#008000][FONT=Arial][SIZE=5][URL="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/04/12/467729/201204191526_13.jpg"][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/04/12/467729/201204191526_13.jpg[/IMG][/URL][/SIZE][/FONT][/COLOR][SIZE=5]
[COLOR=#008000][FONT=Arial][/FONT][/COLOR][/SIZE][COLOR=#008000][FONT=Arial][SIZE=5][URL="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/04/12/467729/201204191523_11.jpg"][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/04/12/467729/201204191523_11.jpg[/IMG][/URL][/SIZE][/FONT][/COLOR][SIZE=5][COLOR=#008000][FONT=Arial][/FONT][/COLOR][/SIZE][COLOR=#008000][FONT=Arial][SIZE=5][URL="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/04/12/467729/201204191516_9.jpg"][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/04/12/467729/201204191516_9.jpg[/IMG][/URL][/SIZE][/FONT][/COLOR][SIZE=5][COLOR=#008000][FONT=Arial][/FONT][/COLOR][/SIZE][COLOR=#008000][FONT=Arial][SIZE=5][URL="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/04/12/467729/201204191512_8.jpg"][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/04/12/467729/201204191512_8.jpg[/IMG][/URL][/SIZE][/FONT][/COLOR][SIZE=5][COLOR=#008000][FONT=Arial][/FONT][/COLOR][/SIZE][COLOR=#008000][FONT=Arial][SIZE=5][URL="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/04/12/467729/201204191508_7.jpg"][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/04/12/467729/201204191508_7.jpg[/IMG][/URL][/SIZE][/FONT][/COLOR][SIZE=5]
[COLOR=#008000][FONT=Arial][/FONT][/COLOR][/SIZE][COLOR=#008000][FONT=Arial][SIZE=5][URL="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/04/12/467729/201204191503_6.jpg"][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/04/12/467729/201204191503_6.jpg[/IMG][/URL][/SIZE][/FONT][/COLOR][SIZE=5][COLOR=#008000][FONT=Arial][/FONT][/COLOR][/SIZE][COLOR=#008000][FONT=Arial][SIZE=5][URL="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/04/12/467729/201204191454_4.jpg"][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/04/12/467729/201204191454_4.jpg[/IMG][/URL][/SIZE][/FONT][/COLOR][SIZE=5]
[COLOR=#008000][FONT=Arial][/FONT][/COLOR][/SIZE][COLOR=#008000][FONT=Arial][SIZE=5][URL="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/04/12/467729/201204191450_3.jpg"][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/04/12/467729/201204191450_3.jpg[/IMG][/URL][/SIZE][/FONT][/COLOR][SIZE=5][COLOR=#008000][FONT=Arial][/FONT][/COLOR][/SIZE][COLOR=#008000][FONT=Arial][SIZE=5][URL="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/04/12/467729/201204191607_23.jpg"][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/04/12/467729/201204191607_23.jpg[/IMG][/URL][/SIZE][/FONT][/COLOR][SIZE=5]
[COLOR=#008000][FONT=Arial][/FONT][/COLOR][/SIZE][COLOR=#008000][FONT=Arial][SIZE=5][URL="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/04/12/467729/201204191549_17.jpg"][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/04/12/467729/201204191549_17.jpg[/IMG][/URL][/SIZE][/FONT][/COLOR][SIZE=5][/SIZE][SIZE=5][URL="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/10/18/825773/201110104200_01.jpg"][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/10/18/825773/201110104200_01.jpg[/IMG][/URL][/SIZE][SIZE=5]
[/SIZE][SIZE=5][URL="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/10/18/825773/201110104247_smvn_ddt20.jpg"][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/10/18/825773/201110104247_smvn_ddt20.jpg[/IMG][/URL][/SIZE][SIZE=5][/SIZE][SIZE=5][URL="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/10/18/825773/201110104326_smvn_ddt01.jpg"][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/10/18/825773/201110104326_smvn_ddt01.jpg[/IMG][/URL][/SIZE][SIZE=5]
[/SIZE][FONT=times new roman][SIZE=5][COLOR=#008000]Công ty [URL="http://kenh20.com/forum/forumdisplay.php/32-Kh%C3%A9o-tay"]Quà tặng[/URL] Mỹ nghệ Việt chuyên sản xuất và gia công các loại quà tặng [URL="http://raovat.chobanme.com/forumdisplay.php/71-In-%E1%BA%A5n-Qu%E1%BA%A3ng-c%C3%A1o"]quảng cáo[/URL]:
- sản xuất đồng hồ treo tường
- sản xuất đồng hồ để bàn
- nhận in logo công ty trên đồng hồ
- cung cấp đồng hồ các loại
- sản xuất huy chương
- sản xuất chặn giấy pha lê
- sản xuất cúp pha lê
- sản xuất lọ hoa pha lê, lọ hoa thủy tinh
- Huy hiệu đồng ăn mòn đổ màu
- Biển tên công ty
- Huy hiệu dập nổi
- Huy hiệu mạ vàng, mạ bạc, mạ kẽm
- Huy hiệu mica, huy hiệu nhựa dẻo
- Huy hiệu in offset
- Sản xuất,cung cấp sản phẩm: huy hiệu, Biểu trưng, kỷ niệm chương.
- Quà tặng pha lê, cúp pha lê, kỷ niệm chương pha lê, chặn giấy pha lê, đồng hồ pha lê
- cung cấp lọ hoa thủy tinh, lọ hoa pha lê, in khắc logo trên lọ hoa.
- sản xuất đĩa đồng, đĩa đồng ăn mòn, đĩa đồng đúc, đĩa đồng đúc logo công ty,
- sản xuất cúp, cúp đồng, cúp kỷ niệm, cúp xoay
- nhận cung cấp bút bi, in logo công ty trên bút bi, bút khuyến mại, bút ký
- sản xuất hộp đựng card visit, hộp đựng danh thiếp, hộp đựng name card
- Sản xuất, [URL="http://raovat.chobanme.com/forumdisplay.php/71-In-%E1%BA%A5n-Qu%E1%BA%A3ng-c%C3%A1o"]in ấn[/URL], cung cấp các loại bút quà tặng, bút quảng cáo[/COLOR]
[COLOR=#008000][FONT=times new roman]- Cung cấp các sản phẩm Quà tặng ngoại giao cac cấp cho các Hội nghị, Hội thảo, đón nhận huân huy chương, kỷ nịêm….
- Thiết kế sáng tạo logo, biểu trưng, biểu tượng, các mẫu quà tặng mới.
[/FONT][/COLOR][COLOR=#008000]Chúng tôi chuyên thiết kế và làm theo yêu cầu của Quý khách hàng
Quý đơn vị có nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:[/COLOR]
[COLOR=#800080][U][B]Thông tin liên hệ: CÔNG TY QUÀ TẶNG MỸ NGHỆ VIỆT[/B]
[/U][/COLOR][COLOR=#000000][U][B]Họ tên : Thanh Hường[/B][/U][/COLOR][COLOR=#ff6600][/COLOR][COLOR=#008000][U]
[B]Yahoo: quatangmyngheviet01[/B][/U][/COLOR][COLOR=#ff6600][/COLOR][COLOR=#ff0000][U][B]Mobile[/B][B] : 016789.44.999 - 0988.088.567[/B]
[B]Tel: [/B][B]04.3360.2345 – 046 6751413[/B][/U][/COLOR][/SIZE][COLOR=#ff6600][U][SIZE=5]
[B]Email: [/B] [B]quatangmyngheviet01@gmail.com[/B]
[B]Website:[/B][B] [URL="http://raovat68.net/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.quatangdoingoai.com%2F%20TEXT-DECORATION:%20underline"]http://www.quatangdoingoai.com[/URL][/B]
[B][URL="http://cungcapquatang.com/"]http://cungcapquatang.com[/URL], [URL="http://www.vfavietnam.com/"]http://www.vfavietnam.com[/URL] [URL="http://www.vfagift.vn/"]http://www.vfagift.vn[/URL][/B][/SIZE]
[/U][/COLOR][/FONT]