Tất cả Sim đã kích thông tin ảo

Bán lô 10 x 180k = 1 TR 800K

0945.36.79.36
0948.36.79.36
0948.28.79.28
0942.86.29.86
0942.07.39.07
0943.86.07.86
0944.86.27.86
0948.86.37.86
0942.86.34.86
0947.86.49.86

Lô 11 số = 150k x 10 = 1 TR 500K

012.46664446
012.4444.77.47
012.44.47.44.77
0123.2233366
0.12496.12496 ( taxi lặp 5 )
0.12759.12759 ( taxi lặp 5 )
0.12483.12483 ( taxi lặp 5 )
012.7907.7907 ( taxi lặp 4 )
012.7286.7286 ( taxi lặp 4 )
012.9972.9972 ( Taxi lặp 4 )

Liên Hệ: ANH CHÂU
0919.422228 - 079.2466666
THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG