0962.732.186
965.26.09.84
0965.126.123
0965.605.123
096.586.3339
0965.79.6000
0979.729.000
0973.103.000
0978.658.000
Cả lô kit tô nguyên kit tô full time 2tr2k chỉ nhận chốt bác nào kết call e nhé :x:x:x


**==-)s-)s-)s**==