Call : 0968.586.586
SMS: 097.9999.198
Bán :
0962.586.586 = 13.8Tr
09.6868.0123 = 3.5Tr
09.6688.0123 = 2.5Tr

Bác nào kết call em nhé không yêu thì up giúp em phát ạ. thanks !