chuyên bán buôn bán lẻ kít dcom lẻ viettel chưa kích hoẠT giá 30k 1 sim
ae lấy alo e nhé số lượng hok hạn chế