--Lồng Đất HN chạm Phúc Lộc Thọ + Hoa thị
Lồng chưa thay hay gãy nan nào, đánh nhớt lên nuớc
Ty móc & cầu TQ
Phụ kiện như hình
Giá 650k
Call 0906 333 222 vui lòng gọi, xin đừng nhắn tin, tks!
Đc 137 Trần Đình Xu f Nguyễn Cư Trinh Q1--Lồng Đất HN fom cao chân chạm gạch
Chưa thay hay gãy nan nào!
Móc & cầu TQ
Phụ kiện như hình
Gía 600k
Call 0906 333 222 vui lòng gọi, xin đừng ntin, tks!
Đc 137 Trần Đình XU f Nguyễn Cư Trinh Q1-- Cặp lồng HN fom cao thích hợp nuôi Ốc mít
Lồng chưa thay hay gãy nan nào
Đánh nhớt lên nuớc
phụ kiện như hình
Giá 400k/1 cái
AE nào lấy 1 cặp thí 700k/ cặp NO FIX
Call 0906 333 222 vui lòng gọi, xin đừng nhắn tin
Đc 137 Trần Đình XU f Nguyễn Cư Trinh Q1