Mình rã xác lap cần bán 20HDD ATA 2.5.
15 HDD 40G 2.5 ATA lap 250K/1 cái.
5 HDD 30G 2.5 ATA lap 230K/1 cái.
LH: 180 lạc long quân q11 ĐT: 0909996378.