BẢNG GIÁ THU MUA:
CPU:
CPU duocore E2140/E2160/E2180 mua 120/130/160k
CPU duocore E2200 mua 170k
CPU duocore E5200, E5300 mua 220k
CPU duocore E5500 mua 250k
CPU duocore E5700, E5800 mua 300k
E7500 Giá 450k
Core i3 2100 thu 1tr8/c.
Core i3 2120 thu 1tr850k

HDD còn bh:
HDD Seagate 80G, 160G,250G, 320G còn bh thu 600k---700k/1
HDD Seagate 500Gb còn bh > năm thu 800k/1
HDD Samsung thu = Seagate
HDD Western thu rẻ hơn Seagate 200k
Mua HDD Seagate xách tay còn BH giá cao:
80,160,250 xách tay còn BH thu 500k
500G xách tay còn BH thu 600k
...
Thu xác ổ cứng seagate sata mỏng hư chết bad hết bh:
Xác hư 160Gb, 250Gb, 320Gb model mới tem ngắn thu 300k/1
Xác phải nguyên vẹn ko móp méo.
Main
G31 Foxcon, ECS, Asrock còn BH>1 năm thu: 350k
G31 GIGA-ASUS còn BH > 1 năm thu :450k
G41 GIGA-ASUS chạy RAM2 còn BH > 1 năm thu :550k
G41 GIGA-ASUS chạy ram 3 còn BH > 1 năm thu 800k
Ngoài ra còn mua xác main hư: hết Bh, còn BH giá cao
RAM
Ram2 2GB Kingmax còn BH > 1 năm mua 300k
Ram3 2GB Kingmax còn BH > 1 năm mua 250k
CALL: 0903033310