Đổ mực máy in tận nơi: 80.000đ Đổ mực máy in tận nơi: 80.000đ
Cty sửa chữa máy in chuyên nghiệp Cty sửa chữa máy in chuyên nghiệp
http://www.tinhocdongtam.com http://www.tinhocdongtam.com
370 Phạm Văn Hai, P.5, Q.Tân Bình 370 Phạm Văn Hai, P.5, Q.Tân Bình
ĐT: (08)6262.9000 ĐT: (08)6262.9000
Bảng giá dịch vụ bơm mực máy in + máy fax (khu vực TPHCM)
STT MÃ MỰC LOẠI MÁY IN SỬ DỤNG GIÁ ĐỔ MỰC MÁY IN GIÁ HỘP MỰC MỚI TƯƠNG THÍCH GIÁ HỘP MỰC CHÍNH HÃNG
1 HP, CANON đổ mực máy in laser HP, CANON 80,000
2 MỰC MÁY IN PHUN đổ mực máy in phun màu (1 màu) 80,000
3 MỰC MÁY FAX LASER đổ mực máy fax laser 250,000
4 SAMSUNG 1710 đổ mực máy in: SAMSUNG ML 1710, 1750 , 1740 120,000 750,000 1,840,000
5 SAMSUNG 4200A đổ mực máy in: SAMSUNG ML 4200 120,000 820,000 1,650,000
6 SAMSUNG 1610 D2 đổ mực máy in: SAMSUNG ML 1610 120,000 730,000 1,190,000
7 SAMSUNG 4521D3 đổ mực máy in: SAMSUNG ML 4321 , 4521F 120,000 730,000 1,820,000
8 SAMSUNG D1043S đổ mực máy in: SAMSUNG ML-1666 , 1671, 1866, 3201 120,000 1,000,000 1,340,000
9 SAMSUNG D105L đổ mực máy in: SAMSUNG SCX4623F, 4623FN, ML1915, 2525, ML2580N,650P 120,000 1,090,000 1,610,000
10 SAMSUNG D108S đổ mực máy in: SAMSUNG ML 1640, ML2240 120,000 740,000 1,245,000
11 SAMSUNG D109S đổ mực máy in: SAMSUNG SCX4300 120,000 840,000 1,585,000
12 SAMSUNG K407S đổ mực máy in laser màu: SAMSUNG CLP 325/ 320N 300,000 800,000 1,090,000
13 SAMSUNG C407S / Y407S / M407S đổ mực máy in laser màu: SAMSUNG CLP325 / 320N 300,000 800,000 1,000,000
14 SAMSUNG K409S/SEE đổ mực máy in laser màu: SAMSUNG CLP 315, CLP 310, CLX 3170 300,000 800,000 1,100,000
15 SAMSUNG M409S C/M/Y đổ mực máy in laser màu: SAMSUNG CLP 315, CLP 310, CLX 3170 300,000 800,000 990,000
16 SAMSUNG K350A/SEE đổ mực máy in laser màu: SAMSUNG CLP 350, CLP350N 300,000 800,000 1,380,000
17 SAMSUNG C350A/ Y350A/ M350A đổ mực máy in laser màu: SAMSUNG CLP 350, CLP350N 300,000 800,000 1,160,000
18 HP C4129X đổ mực máy in: HP 5000 , 5100 /T/N/TN 250,000 1,170,000 3,770,000
19 HP C7115A đổ mực máy in: HP 1000, 1200 , 1220, 3300 , 3380 (2.500 pages) 80,000 630,000 1,445,000
20 HP CB436A đổ mực máy in: HP 1505 , M1522 , M1122, M1120 80,000 690,000 1,425,000
21 HP Q6000A đổ mực máy in laser màu: HP 2600N , HP 1600 300,000 990,000 1,550,000
22 HP Q6001A / 02A /03A đổ mực máy in laser màu: HP 2600N , HP 1600 300,000 990,000 1,690,000
23 HP CE278A đổ mực máy in: HP P1506, P1606DN, 1536DNF 80,000 670,000 1,495,000
24 HP CF280A đổ mực máy in: HP PRO 400-M401D, HP PRO 400-M401DN 250,000 call 2,050,000
25 HP CB540A đổ mực máy in laser màu: HP 1215, HP 1515N , HP 1518N 300,000 950,000 1,430,000
26 HP CB541A đổ mực máy in laser màu: HP 1215, HP 1515N , HP 1518N 300,000 950,000 1,310,000
27 HP CB542A đổ mực máy in laser màu: HP 1215, HP 1515N , HP 1518N 300,000 950,000 1,310,000
28 HP CB543A đổ mực máy in laser màu: HP 1215, HP 1515N , HP 1518N 300,000 950,000 1,310,000
29 HP Q7551A bơm mực máy in: HP P3005 , P3035 250,000 1,070,000 2,600,000
30 HP Q7516A bơm mực máy in: HP 5200 250,000 1,590,000 3,600,000
31 HP CE310A bơm mực máy in laser màu: HP CP1025 300,000 910,000 1,035,000
32 HP E311A/312A/313A bơm mực máy in laser màu: HP CP1025 300,000 990,000 1,120,000
33 HP CE320A bơm mực máy in laser màu: HP 1525, 1525NW 300,000 990,000 1,355,000
34 HP CE321A/ 322A/ 323A bơm mực máy in laser màu: HP 1525, 1525NW 300,000 990,000 1,290,000
35 HP Q2612A bơm mực máy in: HP 1010,1015,1018,1020,1022,M1005, 3015, 3020, 3030, 3050, M1319F 80,000 660,000 1,415,000
36 HP Q5949A bơm mực máy in: HP 1160 , 1320 80,000 650,000 1,670,000
37 HP CE505A bơm mực máy in: HP 2055, 2035, 2055D 80,000 690,000 1,785,000
38 HP CB435A bơm mực máy in: HP P1005 , 1006 80,000 630,000 1,230,000
39 HP Q7553A bơm mực máy in: HP P2015 , P2014 80,000 690,000 1,620,000
40 HP CE285A bơm mực máy in: HP P1102 , P1102W, 1212NF, M1132 80,000 650,000 1,305,000
41 HP 92A bơm mực máy in: HP 1.100, 1.100A (2.500 pages) 80,000 620,000 1,245,000
42 HP 13A bơm mực máy in: HP 1300 80,000 620,000 1,650,000
43 HP 24A bơm mực máy in: HP 1150 80,000 640,000 1,410,000
44 EPSON C13S050440 bơm mực máy in: EPSON M2010DN (3.000 pages) 120,000 1,500,000 2,660,000
45 EPSON 010 (50010) bơm mực máy in: EPSON 5.700, 5.800 (6.000 pages) 120,000 call 990,000
46 EPSON 087 (50087) bơm mực máy in: EPSON 5.900L, 6.100L(6.000 pages) 120,000 call 990,000
47 EPSON S050193 bơm mực máy in: Black EPSON C1100/C1100N (1.500 Trang) 120,000 call 890,000
48 CANON FX9 bơm mực máy in: CANON 4122, MF4150, MF4320d, 4200, 4320D, 4350D, 4600, L140 80,000 700,000 1,430,000
49 CANON EP22 // EP25 bơm mực máy in: CANON 810, 1120 // CANON 1210 80,000 630,000 1,290,000
50 CANON EP26 bơm mực máy in: CANON 3000, 3200, 3200i 80,000 660,000 1,280,000
51 CANON EP313 bơm mực máy in: CANON 3250 80,000 700,000 1,570,000
52 CANON EP303 bơm mực máy in: CANON 3000, CANON 2900 80,000 660,000 1,340,000
53 CANON EP308 nạp mực máy in: CANON 3300 ( in khoảng 2500 trang ) 80,000 650,000 1,410,000
54 CANON EP309 nạp mực máy in: CANON 3500 250,000 1,590,000 3,860,000
55 CANON 312 nạp mực máy in: CANON 3050, 3100B ( in khoảng 700 trang ) 80,000 630,000 1,240,000
56 CANON 325 nạp mực máy in: CANON 6000, 3010AE ( in khoảng 300 trang ) 80,000 call 1,260,000
57 CANON 326 nạp mực máy in: CANON 6200 ( in khoảng 2000 trang ) 80,000 670,000 call
58 CANON 328 nạp mực máy in: CANON 4412, 4450, 4550D, D520, 4820 ( in khoảng 2000 trang ) 80,000 670,000 1,410,000
59 CANON 316BK nạp mực máy in laser màu: CANON 5050 , 5050N 300,000 call 1,510,000
60 CANON 316C/ M /Y nạp mực máy in laser màu: CANON 5050 , 5050N 300,000 call 1,340,000
61 CANON 329BK nạp mực máy in laser màu: CANON 7018C 300,000 call 1,030,000
62 CANON 329C/ M /Y nạp mực máy in laser màu: CANON 7018C 300,000 call 1,160,000
63 CANON EP87BK nạp mực máy in laser màu: CANON 2410 300,000 call 2,150,000
64 CANON EP87C/M/Y nạp mực máy in laser màu: CANON 2410 300,000 call 2,450,000
65 BROTHER 2130 nạp mực máy in: BROTHER HL 2140,2150N, 2170W, 7340,7450,7840N,7030,7040 120,000 700,000 750,000
66 BROTHER 2150 nạp mực máy in: BROTHER HL 2140, 2150, 2170W, 7340,7450,7840N,7030,7040 120,000 700,000 1,090,000
67 BROTHER 2025 nạp mực máy in: BROTHER HL 2040, 2070N, DCP7010, 7220, 7420, 7820N - Fax 2820, 2920 120,000 650,000 1,130,000
68 BROTHER 2060 nạp mực máy in: BROTHER HL2130 / 7055 120,000 call 560,000
69 BROTHER 2260 nạp mực máy in: BROTHER HL2240, 2270, 7060, 7470, 7860, 2250DN, 7360 120,000 call 700,000
70 BROTHER 2280 nạp mực máy in: BROTHER HL 2240D, 2250DN,2270DW, 7360,7860DW, 7060D, 7470 120,000 780,000 1,250,000
71 BROTHER 150BK nạp mực máy in laser màu: Black BROTHER HL4040 , 4050, 9040 300,000 call 1,200,000
72 BROTHER 150C/ M / Y nạp mực máy in laser màu: BROTHER HL4040 ,4050, 9040 ( 3 hộp màu) 300,000 call 1,400,000
73 OKI C3600B nạp mực máy in laser màu: Black OKI C3300N, C3400N, C3600N 300,000 call 735,000
74 OKI C3600C/M/Y nạp mực máy in laser màu: OKI C3300N, C3400N, C3600N 300,000 call 1,070,000
75 OKI C310K nạp mực máy in laser màu: OKI C310DN, C330DN, C361DN 300,000 call 940,000
76 OKI C3100 C/M/Y nạp mực máy in laser màu: Color OKI C310DN, C330DN, C361DN 300,000 call 1,670,000


[A]. KIẾN THỨC VÀ KINH NGHIỆM SỬA DỤNG MÁY IN
1/. 5 nguyên tắc sử dụng máy inĐể máy in có tuổi thọ cao, hoạt động tốt, người tiêu dùng cần chú ý một số nguyên tắc trong quá trình sử dụng.
Dùng mực phù hợp
Thị trường hiện có rất nhiều loại mực: mực giá rẻ và mực chính hãng của Canon, Epson, HP, Brother... Những loại mực này có sự chênh lệch khá lớn về giá cả nên tùy điều kiện kinh tế mà chúng ta lựa chọn giữa đổ mực máy inhoặc mua hộp mực mới. Để an toàn cho máy in, tốt nhất khách hàng không nên dùng các loại mực giá rẻ. Với thiết kế in các chi tiết cực nhỏ, đầu phun của máy in rất nhỏ. Các loại mực có chất lượng tốt đi qua đầu phun rất “trơn”, còn các loại mực chất lượng kém sẽ bị lẫn nhiều tạp chất, lâu ngày sẽ tích tụ trong đầu phun. Dưới tác động của áp lực mực sẽ làm “tét” đầu phun. Lúc đó người tiêu dùng chỉ còn cách thay đầu phun khác hoặc đưa đi sửa máy in.
Tuy nhiên, nếu máy in của bạn giá rẻ hoặc in số lượng nhiều, hằng ngày thì nên đổ mực máy in là được, bạn có thể đem máy ra những đơn vị sửa chữa máy in chuyên nghiệp để được tư vấn. Nếu hư đầu phun thì có thể thay đầu phun khác để giảm chi phí mực in. Nếu là máy xịn và in ít thì nên dùng mực chính hãng cho an toàn.
Sử dụng giấy in tốt
Không như mực, giấy in rất rẻ nên người tiêu dùng cần sử dụng giấy tốt, kích cỡ đồng đều, không lem mực. Không nên dùng lại các giấy đã bị ướt, nhăn nheo và dùng lại giấy đã in một mặt. Giấy có thể bị kẹt lại giữa các bánh răng làm gãy một số cơ cấu truyền động hoặc bị cuộn phồng lên đè vào các cơ cấu khác đặc biệt là đầu phun khiến cong đầu phun, tăng áp lực mực, và làm “chết” các bộ phận nén áp ở trong máy.
Để máy ở chế độ không tải
Nên để máy ở chế độ không tải kể cả lúc không dùng tới để bảo vệ đầu phun, giúp máy không bị ẩm mốc, tăng tuổi thọ máy, giúp mực không bị khô và biến chất. Điện năng và nhiệt cho hoạt động không tải rất nhỏ, nên người sử dụng không cần lo lắng hao phí. Tuy nhiên, nếu một tháng bạn mới dùng máy in một vài lần thì không cần làm điều này, chỉ cần mở máy trước khi in khoảng nửa tiếng tới một tiếng để máy ổn định trở lại rồi mới in.
Giữ sạch đầu phun
Điểm chủ chốt ảnh hưởng đến chất lượng trang in phụ thuộc phần lớn vào đầu phun, người tiêu dùng cần phải thường xuyên làm sạch thiết bị này. Mỗi máy in, khi thiết kế cũng được chế tạo kèm theo một bộ phận có chức năng làm sạch bụi bám trên đầu phun, thường được kích hoạt một cách ngẫu nhiên khi máy in hoạt động nhưng có thể vì lý do sử dụng lâu ngày hoặc bị lỗi của chương trình nên không hoạt động được. Để bảo vệ đầu phun mỗi khi in xong, khách hàng cần khởi động thường xuyên và kích hoạt một số lệnh trong máy in.
Bảo đảm kích thước khi in ảnh
Mỗi bức ảnh thường tự thiết lập một giá trị phóng đại để khi tăng kích thước thì người dùng vẫn có thể xem được các chi tiết. Do đó, khách hàng không nên dùng máy in để in các bức ảnh vượt quá ngưỡng phóng đại sẽ gây lỗi khi in và gián tiếp làm hư các cơ cấu trong máy. Tốt nhất là không nên in quá 200-300 pixel mỗi inch của bức ảnh.
Lưu ý khi dùng máy in laser
Máy in laser màu và đơn sắc sử dụng ống sấy có nhiệt độ lên tới 400oC để ép chặt các hạt mực lên bề mặt giấy. Hầu hết các loại giấy thông thường đều có thể dùng với máy in laser màu. Tuy nhiên, không được sử dụng loại giấy dễ bị biến dạng vì nhiệt như: các loại giấy làm từ chất liệu plastic (giấy không thấm nước, chống xé rách), các loại giấy bóng có phủ bề mặt bằng lớp plastic, PE…
* In trên giấy dày: Nên sử dụng khay giấy đa chức năng để in các loại giấy dày trên 100gr/m2. Để tránh cong các khổ giấy đặc biệt, giấy banner bạn có thể mở khay đựng bản in phía sau máy, khi đó giấy sẽ chạy theo đường thẳng từ khay đa chức năng ra ngoài.
* In phong bì: Tránh sử dụng những loại phong bì chất lượng thấp có chất keo dính lem nhem thừa ra dễ bị bám vào trục cuốn giấy, phong bì phải được gấp chính xác, các nếp gấp sắc gọn, phong bì phải khít, phẳng không lùng bùng.
2/. Chọn máy in cho đúng nhu cầu
Bạn cần hiểu rõ nhu cầu sử dụng của bản thân, ưu nhược điểm của các công nghệ in ấn hiện nay, cũng như cách đọc thông số máy in và những tính năng phụ khác.
Hiểu rõ nhu cầu sử dụng
Trên nguyên tắc chỉ chi một khoản tiền phù hợp cho một chiếc máy in đúng với nhu cầu thực tế, bạn phải xác định rõ những việc cần làm đối với nó. Trước hết, cần trả lời những câu hỏi sau:
Bạn có thường xuyên in trắng đen? Có thường xuyên in màu?
Chất liệu giấy in sẽ dùng (giấy A4 thông thường, bìa cứng, giấy in ảnh…)?
Tần suất in ấn?
Theo đó, nếu rất hiếm khi phải in màu thì chỉ cần đầu tư một chiếc máy in trắng đen là đủ vì đổ mực máy in laser ít tốn chi phí hơn, sửa máy in laser cũng đơn giãn hơn. Còn chất liệu in sẽ quyết định công nghệ in, từ đó sẽ cho biết bạn cần phải mua chiếc máy in thế nào. Riêng về tần suất in dự kiến sẽ thực hiện, hãy kết hợp với thông số trên máy in để chọn được sản phẩm vừa ý.
Công nghệ máy in
Hiện nay, máy in chủ yếu còn các dòng in kim, in phun, in laser và LED. Nếu hiểu rõ nhu cầu sử dụng của bản thân, bạn dễ dàng xác định dòng máy in, cũng như công nghệ in sẽ phục vụ tốt công việc của mình. Theo đó, máy in kim đã gần như không còn trên thị trường do nhiều nhược điểm (tốc độ in chậm, phát tiếng ồn khi in). Còn máy in phun và máy in laser là hai dòng đang được ưa chuộng hiện nay vì giá thành vừa phải, chất lượng tốt. Máy in LED là sản phẩm lý tưởng để dùng trong phòng làm việc vì chất lượng tốt, tốc độ in nhanh, êm, tuy có giá thành cao hơn nên vẫn chưa được nhiều người lựa chọn.
Vì vậy, Tin Học Đồng Tâm sẽ hướng người dùng vào hai lựa chọn là máy in phun và máy in laser.
Thực tế, máy in phun thường cho chất lượng in tốt hơn so với máy in laser (phù hợp để in ảnh), nhưng vấn đề sửa chữa máy innạp mực máy in gặp khó khăn hơn, bù lại tốc độ in của máy in laser vượt trội hơn máy in phun. Bên cạnh đó, máy in phun có ưu điểm là rẻ hơn, tương thích với nhiều chất liệu in khác nhau, như giấy thường, giấy in ảnh, kể cả vải. Thêm nữa, máy in phun sử dụng loại mực ở dạng lỏng nên rất dễ bị khô nếu không sử dụng thường xuyên; còn máy in laser sử dụng mực in ở dạng bột mịn khô nên cho thời gian sử dụng bền lâu hơn.
Thông qua những đặc điểm trên, người mua nên chọn máy in laser nếu có nhu cầu in ấn thường xuyên, đòi hỏi tốc độ nhanh để in số lượng lớn. Xét về vấn đề chi phí, bạn dễ dàng mua được một chiếc máy in phun, nhưng tuổi thọ, chi phí cho mực in thì lại tỷ lệ nghịch với chi phí đầu tư ban đầu này. Mực in dùng cho máy in phun phải phù hợp với máy, muốn giữ tuổi thọ lâu dài cho máy in, bạn nên dùng mực in chính hãng. Tuy nhiên, hiện nay nhiều người chọn cách dùng mực bơm để tiết kiệm chi phí, nhưng tuổi thọ máy in có thể bị ảnh hưởng nếu mực bơm có chất lượng không tốt. Thông thường, mực in cho máy in laser rẻ hơn máy in phun, nhưng cần chú ý xem xét kỹ thông tin về việc thay mực in. Bởi vì có một số dòng máy in laser, khi thay mực thì phải thay toàn bộ cartridge nên rất tốn kém thay vì chỉ bơm mực vào bình.
Đọc thông số máy in
Những thông số quan trọng, đại diện cho chất lượng của máy in là DPI (Dots-Per-Inch, Số điểm ảnh/inch), PPM (Pages-Per-Minute, Số trang in được trong một phút), CPP (Characters-Per-Minute, Số ký tự in được trong một phút). Mỗi máy in sẽ hỗ trợ một dải DPI khác nhau, máy in phổ thường thường có dải DPI từ 300 đến 600, một số máy in cao cấp hỗ trợ DPI đến 1000, thậm chí là 2000. Thông thường, số tiền bạn bỏ ra cũng tỷ lệ thuận với tốc tốc độ in – PPM. Một số dòng máy in còn có thông số chi tiết về số hình ảnh in được mỗi phút, định mực trang in mỗi tháng.
Nếu nhu cầu in ấn cao, bạn chú ý chọn sản phẩm có định mức in lớn hơn con số mà mình dự kiến, nhưng không cần lớn hơn quá nhiều vì sẽ rất phung phí.
Tính năng phụ
Nếu chỉ đặt máy in cố định cùng một dàn máy tính để bàn, bạn có thể kết nối máy in với máy tính thông qua cổng USB hay cổng COM (đời cũ). Còn nếu sử dụng máy in linh hoạt, bạn có thể cân nhắc đầu tư cho một chiếc máy in có hỗ trợ in ấn qua kết nối Wi-Fi, thẻ nhớ, USB, có bộ nhớ trong…
Nhưng trên hết, người dùng chỉ nên đầu tư thêm cho những tính năng này khi thật sự có nhu cầu, không nên đầu tư theo sở thích, rồi để đó không dùng đến. Cũng như không nên tham lam lựa chọn những sản phẩm đa chức năng, để rồi nhiều chức năng không dùng tới, mà những tính năng chính lại hoạt động kém hiệu quả, do những sản phẩm dạng này thường có đặc điểm là các tính năng hoạt động tương đương như nhau.
3/. Máy in cho doanh nghiệp thời khủng hoảng
Dòng máy in này phù hợp cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ đang phải cân nhắc để giải quyết bài toán in ấn cho phù hợp với tình hình kinh doanh.
Hiện nay các sản phẩm máy in hiện đại trên thị trường rất phong phú. Tuy nhiên, để lựa chọn được chiếc máy in thích hợp, bên cạnh giá thành thì chất lượng hay những tiện ích dài lâu mà sản phẩm này mang lại cũng là những yếu tố đáng lưu tâm.
Chi phí sử dụng thấp
Cùng với sự phát triển của doanh nghiệp, nhu cầu in ấn nội bộ trong văn phòng cũng ngày càng tăng. Lựa chọn một chiếc máy in văn phòng phù hợp với chi phí sử dụng thấp đang là ưu tiên hàng đầu trong quy trình mua sắm trang thiết bị của nhiều doanh nghiệp.
HP LaserJet Pro P1102/P11022w đáp ứng được mong đợi đó nhờ hiệu quả sử dụng cao. Dòng máy này có tốc độ in rất nhanh nhất, lên đến 19 trang một phút đối với khổ giấy letter và 18 trang một phút đối với khổ giấy A4. HP LaserJet Pro P1102/P11022w in được trang đầu tiên chỉ trong 8,5 giây và có thể in trên nhiều chất liệu như giấy bìa, giấy phim hay giấy thường lớn bằng khổ legal, chi phí đổ mực máy insửa chữa máy in cũng thấp và dễ dàng.
Bản in chất lượng
HP LaserJet Pro P1102/P1102w là máy in laser tốc độ cao, linh hoạt trong kết nối, dễ sử dụng và có chất lượng bản in tốt. Thêm vào đó, công nghệ tăng độ phân giải HP FastRes giúp các bản in sắc nét với độ phân giải lên tới 1200 dpi, chữ nét tới từng dòng và chuyển sắc đều hơn.
Điều này có được nhờ chất lượng đồng nhất cả về thiết kế, tính năng phần mềm, khả năng vận hành của các phiên bản máy in đơn sắc HP. Chỉ cần kết nối máy in với máy tính qua cổng USB, công nghệ HP Smart Install cho phép người dùng bắt đầu in chỉ sau 2 phút, quá trình cài đặt trình điều khiển sẽ tự động hoàn toàn mà không cần đĩa CD.
Tiết kiệm năng lượng
Người dùng không còn phải đối mặt với nỗi lo tiết kiệm năng lượng khi sử dụng vì HP LaserJet Pro P1102/P11022w có hiệu suất được cải thiện và tích hợp nhiều tính năng cao cấp hữu ích. Công nghệ Auto-on/Auto-off được tích hợp trong tất cả các sản phẩm máy in dòng LaserJet của HP sẽ giúp cho năng lượng tiêu thụ của máy in thấp hơn rất nhiều so với các dòng máy in cùng loại trên thị trường.
Ngoài việc đảm bảo tốc độ và sự thuận tiện do người dùng do không cần phải bận tâm tới việc tắt máy in khi không cần sử dụng và khởi động lại nếu cần in ấn, hai dòng máy này còn tích hợp công nghệ Instant-on giúp máy in vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng cho ra bản in tức thời từ chế độ chờ mà người dùng không phải chờ đợi lâu.
Giải pháp in ấn toàn diện
Gọn gàng với thiết kế đơn giản, tinh tế và hợp lý, HP LaserJet Pro P1102/P11022w mang lại giải pháp tiện ích cho người dùng phổ thông. Đặc biệt, model HP LaserJet Pro P1102w tích hợp khả năng chia sẻ các tập tin và in ấn qua mạng không dây. HP LaserJet Pro P1102/P11022w giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đầu tư trang thiết bị in ấn, vận hành ổn định, khả năng nâng cấp linh hoạt và đáp ứng tốt mọi nhu cầu in ấn của doanh nghiệp. chi phí sửa chữa máy inđổ mực máy in sau này cũng thấp.
Chế độ hậu mãi
HP luôn duy trì chính sách phát triển sản phẩm tiên tiến và hoạt động ưu đãi thường xuyên dành cho khách hàng. Với các dòng sản phẩm đa dạng đi kèm dịch vụ hậu mãi chất lượng cùng hàng loạt chương trình khuyến mại lớn, thương hiệu HP đã được người dùng trong nước tin tưởng và đánh giá cao về chất lượng.
- See more at: http://tinhocdongtam.com/productdeta....6ol3625j.dpuf