Mất miếng sắt che main (miếng phe, miếng FE) là chuyện thường xuyên của người xách tay mainboard hay thu mua main cũ, rã main hàng kho... có đôi lúc bỏ ra vài triệu mua hay nhập cái main pro nhưng bị mất miếng fe, có người bỏ vài chục triệu mua cái main server rồi gửi bằng đường hàng không về, có đôi lúc bị mấy ông Hải Quan vứt mất miếng fe.
Nếu để xài thì kệ, kiếm miếng carton, miếng tôn hay formica... cắt đục chế gắn vô cho khỏi gián, chuột chui vô cái main là được rồi, mình thì sao cũng được.
Đem bán thì sao nhỉ? Khách hàng bỏ ra từ vài triệu đến vài chục triệu mua cái main mà không có cái fe thì họ có mua không? Họ có suy nghĩ là "cần gì fe, main tốt là được, kiến miếng tôn che tí là được "? Ví dụ main server nếu có fe giá thị trường là 20 triệu, nếu mất miếng fe có bán được giá đó không? Hay lỗ vài triệu.
Mình đã tìm hiểu và thấy tình trạng này rất nhiều, nhu cầu lớn nên đầu tư 1 số tiền sắm máy móc để dập ra những miếng phe như thế này:

Đầu tiên là:
Bất cứ cái main nào cũng làm được, chỉ đem cái main đến cho mình chụp cái phái sau main là làm được. Vì mới làm nên chưa có cơ sở dữ liệu, còn đã làm 1 lần thì khỏi cần đem main đến, chỉ cần nói số seri.
Giá:
Nếu bạn tìm được 1 miếng fe cũ giống thì bạn đi mua giá tầm 30k đến 50k.
Tất nhiên khi không có thì LH mình, mình gia công giá 150k/cái nếu làm 1 cái, người ta dập máy tự động, số lượng lớn nên giá rẻ. Trong khi mình làm 1 cái cũng phải chụp hình main, vẽ khuôn, làm khuôn, dập....
SL 10 cái trở lên giá 100k/cái.
sl 200 cái thì 70k/cái.
1000 cái thì 50k/cái.
Không phân biệt fe nhiều hay ít lổ, main thường, main cổ hay server
.................................................. ............
Lưu ý:
2 tuần nữa mới có hàng nhé, khuôn đã làm xong, đã dập thử OK nhưng còn vướn cái vụ máy dập, đang tìm mua mà giá cao, đang tính nhập từ TQ.