SPAKLE GT430(2GB)

1.220.000 VNĐ
[Xem chi tiết...]
SPAKLE GT630(1GB)

1.250.000 VNĐ
[Xem chi tiết...]
SPAKLE GT640(1GB)

1.850.000 VNĐ
[Xem chi tiết...]
SPAKLE GTX650(1GB)

2.200.000 VNĐ
[Xem chi tiết...]

HIS 6570(2GB)ICEQ

1.500.000 VNĐ
[Xem chi tiết...]
HIS 6670(1GB)FAN

1.600.000 VNĐ
[Xem chi tiết...]
HIS 6670(1GB)ICEQ

1.920.000 VNĐ
[Xem chi tiết...]
HIS 7750(DDR5)FAN

2.250.000 VNĐ
[Xem chi tiết...]
Địa chỉ : 27/18 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Liên hệ : Thu Trang, ĐT : 0906.205.671
HIS5570(2GB)ICEQ

1.300.000 VNĐ
[Xem chi tiết...]
HIS7750(DDR5)ICEQ

2.450.000 VNĐ
[Xem chi tiết...]