MS: 00C14 - Clutch, màu như hình, có dây dài - 195k
Hàng có sẵn. Nhắn tin ms đến 0908040891 để đặt hàng


MS: 00712- Túi xách đeo chéo, màu hồng + xanh lá, có dây dài - 210k
Hàng có sẵn. Nhắn tin ms đến 0908040891 để đặt hàngMS: 00T16 - Túi đeo chéo hình đầu lâu, màu như hình, dây ngắn + dài - 210k
Hàng có sẵn. Nhắn tin ms đến 0908040891 để đặt hàng


MS: 00C13 - Clutch nạm đinh, màu như hình, có dây dài - 210k
Hàng có sẵn. Nhắn tin ms đến 0908040891 để đặt hàng


MS: 00C15 - Clutch nạm đinh, màu như hình, dây ngắn + dài - 235kHàng có sẵn. Nhắn tin ms đến 0908040891 để đặt hàng