Tình trạng sim nguyên kít để mãi mãi


0978.12.1386
096.27.29.686

096.575.4868
0965.321.886
0964.894.886

0964.984.686

0964.590.886
0964.390.886

0967.042.886

0962.480.886
0962.480.866
nguyên lô 3tr nofix ACE có nhu cầu em ạ