do ko có thời gian chăm sóc mình cần bán bộ hồ 60 40 40 kiểng fun 8ly quạt lọc đèn toàn bộ rêu với dx trong hồ ko có cái hẹn giờ nha anh em cái đó còn sài hồ khác
lọc vv đèn vv nền mê kông giá 1t2 anh em nào cần thì gọi mình 012 93 39 85 66