Tại dự án chung cư đại thanh em đang bán các căn có hộ diện tích 36m2 và 38m2 như sau:
1) chung cư đại thanh CT10 căn 36m2 có các căn:
- Tòa CT10C, tầng 5 căn 518
- Tòa CT10B, tầng 12 căn 1242
- Tòa CT10A, tầng 18 căn 1820
- Tòa CT10C, tầng 22 căn 2244
* Giá gốc: 10 triệu/m2

2) chung cư đại thanh CT10 căn 38m2 có các căn:
- Tòa CT10A, tầng 5 căn 504
- Tòa CT10B, tầng 12 căn 1226
- Tòa CT10C, tầng 16 căn 1630
- Tòa CT10B, tầng 21 căn 2112
* Giá gốc: 10 triệu/m2
Anh chị quan tâm mua căn hộ với vị trí và diện tích nào tại đây vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại – Hà Hùng: 0984.891089