Bà chị sử dụng Nokia 6300 ở Bình Phước đem ra tiệm sửa loa ngoài nhưng bị tiệm sửa đt lấy lk máy,bây h máy ko lên

nguồn,mất loa ngoài luôn,ae nào trên 5s có uy tín và nhiệt tình giúp đỡ với.(có dư main ko sd hay sửa dùm gia 5giay nha)

Call 01227 666060