SỐ 1 GÀ VÀNG LAI 2KG450 WIN 1 CÁI DÀN NẠP GIÁ CALL....................................!SỐ 2 GÀ XANH LAI 2KG350 WIN 1 CÁI TỪ NẠP TỚI GAY GIÁ CALL.......................................!

SỐ 3 GÀ LAI PERU 2KG450 WIN 2 CÁI ĐÁ 2 CON CHẾT GIÁ CALL.............................................. .!SỐ 4 GÀ XANH 2KG250 LAi máu nạp tốc độ giá call

SỐ 5 GÀ NHẠN ASIL LAI NẶNG 2KG2 8 THÁNG GÀ NẠP TỐC ĐỘ BO ĐÁ DỊCH THỊT LUÔN NHA GIÁ CALL.........................!A.E XEM XONG CHO MÌNH XIN CHỮ UP NHA MÌNH SẼ TRẢ LỄ LẠI SỐ ĐIỆN THOẠI ; 0938429001 ; QUẬN TÂN PHÚ ; ĐƯỜNG TÂN HƯƠNG ; TỚI CHỢ TÂN HƯƠNG ĐIỆN CHO MÌNH RA ĐÓN HOÀNG 36T.