Có con sim trả sau để trong ví lâu không dùng, tháng nào cũng mất mấy xịch tiền thuê bao nghĩ cũng chả để làm gì nên đem thanh lí cho anh em nào quan tâm

Số : 098 777 8 999

Giá : 25 triệu

Liên hệ : 09 2555 2000