Mình muốn mở 1 cửa hàng bán sim thẻ ,nhờ ae ssc tư vẫn cho mình nơi nhập sim thẻ ở đâu là hợp lý nhất
và kinh nghiệm kinh doang về mặt hàng nay như thế nào
nhơ ae ssc tư vẫn cho nhà .cảm ơn ae scc.